Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ

1 Σεπτεμβρίου 2021

Η Κατερίνα Γιαννοπούλου σκηνοθετεί τη «Χρονιά με τα 13 φεγγάρια»

Η εμβληματική ταινία του Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ «Η χρονιά με τα 13 φεγγάρια» μεταφέρεται από την Κατερίνα Γ