Μουσική Ακαδημία της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών