9 Μαΐου 2019

Η «Μήδεια» και η «Φόνισσα» στη Ρωμαϊκή Αγορά

Στο πλαίσιο ενός γενικότερου project, που αφορά τη δημόσια παρουσία αποκλεισμένων κοινωνικών ομάδων (φυλακισμένοι, ψυχιατρικά ανένταχτοι, πρόσφυγες, Ρομά, LGBTQ +, κ.ά.), εντάσσεται η Performative (επιτελεστική) ανάγνωση […]
24 Ιουνίου 2021