Ένωση Θεατρικών Παραγωγών

4 Νοεμβρίου 2020

Η Ένωση Θεατρικών Παραγωγών για το κλείσιμο των θεάτρων

Η Ένωση Θεατρικών Παραγωγών (Σωματείο αναγνωρισμένο με την υπ’ αριθμόν 351/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών) υπογράφει την παρακάτω δήλωση. Επίσης, και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝ.ΘΕ.ΠΑ. […]