4 Ιουνίου 2021

«Το ποτάμι που ήθελε να γυρίσει πίσω» στο ΜΙΕΤ

H μουσική παράσταση «Το ποτάμι που ήθελε να γυρίσει πίσω» για παιδιά ηλικίας 5 – 9 ετών, πρόλαβε να παρουσιαστεί μόνο για μία ημέρα το φθινόπωρο […]