7 Ιουνίου 2021

Προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ.

Προκήρυξη  για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. «Ελληνικό και Παγκόσμιο  Θέατρο: Δραματουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση/ Greek and World Theatre: Drama, Performance, Education»  του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών […]