Οι γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα © Παναγιώτης Λαμπής (2)