06 Μαρία Σάββα, Λευτέρης Καταχανάς, Δημήτρης Παπακωνσταντίνου, Αιμιλία Κεφαλά, -low