04 Δημήτρης Παπακωνσταντίνου, Αιμιλία Κεφαλά, -low