ΜΥΣΤΗΡΙΟ 115 ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΠΛΟΙΑ_ΑΡΓΥΡΩ ΧΙΩΤΗ & ΕΥΘΥΜΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ_photo Ανδρέας Σιμόπουλος-low