Το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που προσφέρει εξειδίκευση στην «Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση»

Το φεστιβάλ «Πειραιάς Artport ΙΙ» για δεύτερη χρονιά
28 Ιουνίου 2022
Χριστίνα Κωνσταντινίδου: «Το “Αστερόπαιδο” μιλά για τη σημασία της διαφορετικότητας, της ομορφιάς της ψυχής, της αλληλεγγύης, της ανιδιοτελούς και αληθινής αγάπης»
30 Ιουνίου 2022
Το φεστιβάλ «Πειραιάς Artport ΙΙ» για δεύτερη χρονιά
28 Ιουνίου 2022
Χριστίνα Κωνσταντινίδου: «Το “Αστερόπαιδο” μιλά για τη σημασία της διαφορετικότητας, της ομορφιάς της ψυχής, της αλληλεγγύης, της ανιδιοτελούς και αληθινής αγάπης»
30 Ιουνίου 2022

 

Το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που προσφέρει εξειδίκευση στην Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση είναι γεγονός. Το πρόγραμμα «Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Κατάρτιση-Επιμόρφωση / Evaluation in Education and Evaluation in Lifelong Learning» παρέχει την κατάλληλη παιδαγωγική επάρκεια στην πλέον σύγχρονη θεματική, αυτή της «Αξιολόγησης στην Εκπαίδευση» και προσφέρει νέα και πιστοποιημένα προσόντα για νέες επαγγελματικές ευκαιρίες στους υποψήφιους σπουδαστές. Η «Αξιολόγηση» αποτελεί σήμερα την κυρίαρχη θεματική στην Εκπαίδευση, τόσο στους δημόσιους όσο και στους ιδιωτικούς φορείς και τις ΜΚΟ,  και το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα δίνει τη μοναδική ευκαιρία σε όσους το ξεκινήσουν τώρα είναι οι πρώτοι απόφοιτοι με αυτή την περιζήτητη εξειδίκευση στην Ελλάδα.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που συνδυάζει την πλούσια θεωρία της «Αξιολόγησης» με τις εφαρμοσμένες εκδοχές της, αξιοποιεί πραγματικά τις διαλέξεις που περιλαμβάνει με ουσιαστική συμμετοχή και διάδραση των σπουδαστών και δεν περιλαμβάνει εξετάσεις, αλλά μόνο διαθεματικές διεπιστημονικές εργασίες που καλύπτουν διαφορετικές ενότητες μαθημάτων. Με συνδυασμό εξ αποστάσεως διαλέξεων και compact διαλέξεων, όπου χρειάζεται, με εξειδικευμένη συμβουλευτική ομάδα σπουδών και επαγγελματικού προσανατολισμού και με έμπειρη υποστηρικτική ομάδα βιβλιοθήκης και τεχνολογίας. Παρέχεται, επίσης, η αξιοποίηση περιοδικού για δημοσίευση άρθρων και βιβλιοκριτικών και η συνεργασία με μεγάλους εκδοτικούς οίκους για τη δημοσίευση ποιοτικών διπλωματικών εργασιών.

Η χρονική διάρκεια του ΠΜΣ ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής – διπλωματικής εργασίας, της οποίας το προσχέδιο εφόσον το επιθυμεί ο σπουδαστής ξεκινά από την πρώτη μέρα σπουδών.

 

Εγγραφές έως 16 Σεπτεμβρίου 2022 και µόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
pms-axiolog@uowm.gr με τον τίτλο «Αίτηση/Βιογραφικό Σημείωμα»

Διευκρινήσεις και πληροφορίες στα τηλέφωνα 2102823088, 6974136884, 6974077934, στην ηλεκτρονική διεύθυνση pms-axiolog@uowm.gr και στο https://koin-pol-ekp.nured.uowm.gr/