Cezaris_Grauzinis_Agamemnon_PRESS_03_photo_Tasos_Thomoglou